ładuję krótkie formy..

Klauzula informacyjna i polityka prywatności wraz z informacją o cookies

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma Łukasz Mączka Produkcja z siedzibą w Warszawie ul. Mickiewicza 23/11 (Administrator). W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres: lukasz@krotkieformy.pl.

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Łukasz Mączka Produkcja.

Firma Łukasz Mączka Produkcja stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 1. spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Państwa praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do nas lub informowania Państwa o zagrożeniach dla prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. kontaktowania się z Państwem w ramach formularza kontaktowego lub innego medium w celu odpowiedzi na zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie,
 3. przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych na formularzu elektronicznym, udostępnionych w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób w celu realizowania relacji biznesowych – art. 6 ust. 1 lit, f RODO
 4. gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli Pani/Pan zostaniecie wskazani jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub podmiot współpracujący z Państwem Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy lub zamówienia zawartej pomiędzy Łukasz Mączka Produkcja a Pani/Pana pracodawcą lub innym podmiotem. W takiej sytuacji przetwarzanie danych może polegać na kontaktach związanych z realizacją umowy/zamówienia, archiwizacją czy dochodzeniem roszczeń związanych z umową/zamówieniem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Państwa dane będą przetwarzane przez następujący czas:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe, usługi związane z fakturowaniem) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO

W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych Polityki Prywatności.

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Polityka prywatności i cookies

Informujemy, że operatorem serwisu www.krotkieformy.pl (dalej jako Strona) jest Łukasz Mączka Produkcja z siedzibą w Warszawie ul. Mickiewicza 23/11.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego NETMARK Systemy internetowe ul. E. Plater 5, 33 300 Nowy Sącz, NIP 734-289-91-02, REGON 120152234

Cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Stronie.

Po co administrator korzysta z plików cookies?

Głównym celem korzystania przez Administatora z plików cookies jest zarządzanie Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Strony. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Strony, przeciętną długość trwania wizyty na Stronie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane na stronie?

Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane ustawiane przez Stronę;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook.

Na Stronie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Wtyczki społecznościowe

Informujemy, że na naszej stronie www wykorzystujemy wtyczkę społecznościową do portalu Facebook. W związku z tym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Państwa danych. Wykorzystując powyższą wtyczkę użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się pod niniejszymi linkami: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies i https://www.facebook.com/full_data_use_policy.